Upravit stránku

KALÁB, spol s.r.o.

Společnost ELEGIS s.r.o. pro nás realizovala dodávku a implementaci systému pro řízení stavební firmy. Mohu potvrdit, že v rámci celé implementace i následného rozvoje a servisu, který probíhá do současnosti, byly vždy dodrženy dohody a přísliby. ELEGIS plní nadstandardně svoje závazky a obratem řeší reklamace, pokud se vyskytnou. Oceňuji také odbornou znalost pracovníků ELEGIS, kteří nám mnohdy dobře poradili.

V roce 2010 jsem se rozhodl pořídit do firmy KALÁB – stavební firma, spol. s r.o. informační systém. Neměl jsem žádný přehled o spotřebě materiálů, nepočítám-li faktury dodavatelů. Stejně to bylo i u ostatních subdodávek – ne zrovna jednoduše jsme třeba kontrolovali, zda subdodavatelé nevyfakturovali více. Neumím přesně vyčíslit náklady, které v souvislosti s tím vznikaly, ale odhadem to bylo cca 500.000 ročně.

Ve firmě jsme neměli komplexní systém, který by informace o zakázkách přehledně evidoval na jednom místě. Sledování staveb se tak hodně omezovalo na informace z faktur a různé EXCELy, které byly uloženy na serveru. Zajištění informovanosti o aktuálním stavu zakázek v celé firmě nebylo tak zrovna jednoduché a někdy tyto informace chyběly, nebo přicházely pozdě.

Poptal jsem několik firem, které dodávají informační systémy. Zvažovali jsme nejen cenu, ale i vhodnost systému právě pro stavební firmu, jako jsme my. Osobně považuji podnikání v oboru stavebnictví a v oboru implementace informačních systémů za velmi podobné. Naprosto zásadní je v obou oborech schopnost a ochota přiznat si chyby a pak je rychle vyřešit.

Po zvážení pro a proti jsem vybrali ELEGIS a to proto, že se nám jejich systém zdál vhodný a řešil potřeby stavebních firem. Vybral jsem je ale také na základě doporučení a na základě přesvědčení, že se jedná právě o lidi, kteří přiznat a řešit chyby dokáží.

Nakonec paradoxně největším přínosem systému je to, že jakýkoliv vstup do systému je malým předávacím protokolem. Co je tam nahrané, tak je jedinečné, má autora a je nahrané v určitý okamžik. Mám velmi dobrý reálný přehled o firmě i jednotlivých stavbách, IS například podá informaci, že nám dodavatel nevrátil zálohy za palety v plné míře, nebo zda subdodavatelé plní a fakturují v souladu se smlouvou.

Pokud mám celkově zhodnotit mé požadavky a očekávání od nového systému, tak jsem spokojen. Procesy a činnosti jsou pod kontrolou, zejména pak finance a termíny. K informacím o zakázkách se dostanu rychle a vše je na jednom místě. Pokud je pro mě něco hodně důležité, jako např. například hlídání, zda subdodavatel nevyfakturoval více, než je na smlouvě, nebo jestli je vše fakturováno vůči investorovi, systém mi informaci sám pošle i do mailu. Business Intelligence mi přináší velmi přehledně a jednoduše pohled na celou firmu, nemusím otevírat různá okna ani nic složitě hledat. Když mě jakékoliv informace zajímá podrobněji, jednoduše si mohu zobrazit všechny detaily, které mě zajímají.

Pro mě jako ředitele přináší výstupy ze systému komplexní přehled asi o 15 dní dříve než předtím. Návratnost takového produktu odhaduji na necelé 4 roky.

Mgr. Ing. Tomáš Kaláb, jednatel společnosti KALÁB - stavební firma, spol. s.r.o.