Upravit stránku

Kapacitní plánování, APS One

 • Umíte rychle a jednoduše vytvořit reálný plán výroby?
 • Umíte zákazníkům obratem slíbit termín a dodržet ho?
 • Znáte úzká místa výroby a umíte s nimi pracovat?
 • Trápí Vás prostoje? Chcete vyrábět rychleji a efektivněji?

Na naše systémy spoléhá přes

Realizovali jsme více než

Pro koho je systém určen?

 • stavební firmy
 • montážní firmy
 • firmy zabývající se inženýringem
 • developerské společnosti

Kapacitní plánování, APS One

Kapacitní plánování výroby snižuje dobu výroby a umožňuje tak navýšit produkci. Výrazně zjednodušuje plánování a určování termínů a pomáhá je dodržovat. Díky APS One všichni vědí, co mají dělat.

Výhody kapacitního plánování APS One

 • snižuje dobu výroby a tím navyšuje objem produkce
 • lze jednoduše vytvářet objednávky na materiály a na skladě držet právě to, co je v daný čas pro výrobu potřebné 
 • máte k dispozici podrobný plán zásobování jednotlivých pracovišť
 • identifikace úzkých míst výroby a práce s nimi
 • umožňuje optimalizaci skladových zásob a celkové logistiky
 • zrychluje a zjednodušuje plánování výroby a s tím spojené určení termínu, kdy bude výroba hotova
 • automatická tvorba plánu výroby s následnou možností úprav
 • porovnání jednotlivých variant plánu a analýza změn v plánu
 • Chcete se o systému dozvědět více?

  Využití kapacitního plánování v praxi

  APS One využijí všechny firmy, které chtějí řešit problematiku kapacitního plánování. Nezáleží na tom, jestli jste malý, nebo velký podnik. APS One je nástrojem pro výpočet optimálního využití zdrojů (např. výrobní pracoviště, stroje a linky, montážní prostory, lidské zdroje, kooperanti, materiály apod.) v čase. Umožňuje vám sestavit takový plán, který je možné reálně splnit. Doporučujeme využít také systém odvádění výroby, který s kapacitním plánováním úzce souvisí. Znáte tak reálné informace o rozpracovanosti jednotlivých zakázek, výrobních příkazů a výrobních operací.

  Vyrábějte rychleji a za nižší náklady

  Největší přínos APS One zaznamenáte v oblasti sestavování plánů výroby, plánování materiálu pro výrobu a jeho objednání a v zásobení pracovišť materiálem na základě plánu zásobování. S úsporou času samozřejmě přichází také úspora nákladů. Při vlastní výrobě uspoříte čas díky tomu, že na sebe jednotlivé operace navazují a celá výroba je lépe organizovaná - nevznikají prostoje, protože všichni vědí, co mají dělat a kolik materiálu budou potřebovat.

  Pro výrobní společnosti je velmi důležité také správné určování termínů. V rámci stanovení kapacitního plánu výroby počítá APS One se vším – s již rozpracovanou a plánovanou výrobou, s dispozicí materiálu, s lidskými zdroji apod. Výsledný kapacitní plán je tedy obrazem reálné situace, podle kterého se bude vyrábět, a tudíž i termíny jsou reálné a můžete je dodržet. Pokud hrozí, že práci v termínu nestihnete, systém vás včas upozorní, abyste mohli informovat zákazníka.

  Podařilo se nám zvýšit objem výroby a také zrychlit dobu výroby jako takové. To vše bez nutnosti navyšování počtu výrobních strojů, zaměstnanců či pracovní doby. Významně nám k tomu napomohla funkčnost kapacitního plánování a odvádění výrobních operací, které jsou součástí výrobního informačního systému Production One.
  Ing. Jaroslav Laštovička, majitel a ředitel společnosti UNIS-N spol. s r.o.

  Informační systém, který přizpůsobíme přímo vaší firmě

  Informační systémy jsou nejúčinnější tehdy, když plně odpovídají potřebám společnosti. Proto je APS One navržen tak, aby reflektoval všechny vaše specifické potřeby a charakter společnosti. Budete využívat ty funkce, které k práci skutečně potřebujete a které vedou ke zjednodušení a zrychlení plánování. Tento systém je pravidelně modernizován a doplňován o nové funkcionality, aby byl stále aktuální.

  Rozsah funkcionality systému kapacitního plánování APS One:

  • Podpora obchodních činností (stanovení termínu)
  • Automatické vytváření plánu výroby
  • Ruční zásahy do plánu výroby
  • Změna priorit zakázek
  • Plánování do otevřených kapacit
  • Plánování do uzavřených kapacit
  • Varianty plánu, simulace a řešení situací „co když“
  • Plánování potřeb materiálů
  • Objednávání materiálů
  • Práce s lidskými zdroji
  • Definice kalendářů
  • Práce s prostoji, výkonem, směnností
  • Identifikace úzkých míst
  • Plánování s ohledem na úzká místa
  • Rozhraní a informační systémy (ERP systémy)
  • Řada manažerských výstupů a sestav