Upravit stránku

Informační systém Building One

17.09.2016Elegis

Společnost S.O.K stavební, s.r.o.  je moderní stavební společnost, založená v roce 1991 v Třebíči. Mezi hlavní činnosti společnosti patří výstavba zemědělských a průmyslových staveb, výroba a montáž ocelových konstrukcí a výroba prefabrikovaných prvků do zemědělství.

Naše firma byla vybrána jako dodavatel informačního systému Building One.

Hlavní cíle pro zavedení nového informačního systému byly následující:

Oblast nákupu:

1.    Zrychlení a zlevnění procesu nákupu

2.    Sdružování nákupu, dosažení lepších cen od dodavatelů

3.    Řízení  a kontrola nákupního procesu

4.    Zvýšení produktivity práce

5.    Rozpoznání kvality jednotlivých nákupčích

6.    Zvýšení míry zastupitelnosti

7.    Manažerské přehledy a vyhodnocení, využití těchto informací k dalším nákupům

8.    Automatické kontroly a výstrahy, schvalovací a připomínková řízení

Oblast výroby:

9.     Pořízení systému pro plánování a řízení výroby

10.  Zpřesnění a zpřehlednění výroby, zajištění manažerských výstupů

11.  Zlepšení kalkulací – nástroj pro kalkulanty, aby měli z čeho vycházet

12.  Získání přehledu o stavu rozpracovanosti jednotlivých zakázek

13.  Zajištění sběru dat z výroby (pomocí čárových kódů I přímým napojením na

výrobní linky), zavedení úkolové mzdy

14.  Jednoduché a přehledné (kapacitní) plánování (automatické i ruční), řešení

optimálního využití kapacit s ohledem na dodržení termínu

15.  Zajištění kontroly jakosti výrobků

16.  Jednoduchý způsob zadávání dat a práce se systémem

17.  Evidence technologických předpisů a normativ – jejich jednoduchá tvorba a

zpráva, přiložené dokumenty

 

Více informací o Building One naleznete zde.