Upravit stránku

Systém pro Plánování, sledování a řízení Cash Flow

05.01.2017Elegis

Společnost OHL ŽS a.s. patří k největším a nejvýznamnějším stavebním společnostem v České republice. Je multioborovou stavební firmou s více než šedesátiletou tradicí. Společnost se zaměřuje na komplexní realizaci nejrůznějších staveb, jejich modernizaci, rekonstrukci a údržbu. Společnost působí nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Bulharsku, Černé Hoře, Chorvatsku, Rumunsku a v mnoha dalších zemích.

Od července tohoto roku společnost OHL ŽS a.s. používá rutinně systém pro Plánování, sledování a řízení Cash Flow od společnosti ELEGIS s.r.o.. Systém přináší možnosti plánování a sledování finančních toků velké stavební společnosti, včetně řešení zahraničních provozoven a sdružení stavebních firem.

Kromě výše uvedeného modulu CashFlow jsme pro společnost OHL ŽS a.s. realizovali za dobu více jak dvacetileté spolupráce nespočet jiných řešení.