Upravit stránku

O nás

Cíl společnosti

Našim dlouhodobým cílem je, aby každý náš zákazník dostal vždy řešení, produkt či službu, která povede k jeho plné spokojenosti a prospěchu a každý zákazník byl vždy spokojeným zákazníkem.

Stejně tak je našim cílem udržování a zvyšování úrovně řešení a služeb, které poskytujeme našim zákazníkům – tj. abychom dlouhodobě a stabilně patřili mezi nejkvalitnější a nejspolehlivější dodavatele profesionálních řešení a abychom v maximální míře naplnili očekávání našich zákazníků.


Poslání společnosti

Posláním společnosti ELEGIS s.r.o. je zapříčinit u našich zákazníků prokazatelné zlepšení v oblasti plánování, řízení a kontroly jednotlivých činností i firmy jako celku. Díky tomu přispíváme k tomu, aby naši zákazníci byli úspěšnější, rychlejší a kvalitnější nežli jejich konkurence, a tím jimdopomáháme k vyšším ziskům, stabilitě, prosperitě a lepší efektivitě.

Posláním společnost ELEGIS s.r.o. je zpříjemnit a ulehčit našim zákazníkům plnění každodenních činností a pokud možno snížit zbytečné napětí, nervozitu, stres a získat více času a klidu.

Našeho poslání dosahujeme zejména prostřednictvím moderních informačních systémů (technologií), které jsou vždy speciálně navrženy, vytvořeny a určeny pro konkrétní odvětví (jako je stavebnictví, doprava, elektrovýroba apod.). Všechny naše systémy jsou otevřené a umožňují plné přizpůsobení jednotlivým požadavkům a potřebám zákazníků, díky čemuž námi implementované systémy splňují požadavky na ně kladené a přinášejí požadovaný efekt.


Budou Vám k dispozici prvotřídní odborníci

Naše produkty jsou tvořeny lidmi, které mají dlouholeté zkušenosti nejen v oblasti informačních systémů, ale také mají zkušenosti s oblastí podnikání našich zákazníků. Stejně je tomu i u našich konzultantů a poradců, kteří realizují vlastní implementace informačních systémů.

Náš primární zájem je přesně pochopit potřeby a problémy zákazníka a nabídnout mu účinné, rychlé a pokud možno jednoduché řešení za přijatelnou cenu.

Samozřejmostí je program vzdělávání našeho realizačního týmu, který je pro udržení odbornosti v oblasti IT technologií nezbytný. Dlouhodobě spolupracujeme s Fakultou informatiky Masarykovy univerzity, odkud pochází řada našich pracovníků.


Komplexní implementace a servis podnikových informačních systémů

Společnost ELEGIS, s.r.o. již více jak 20 let zajišťuje komplexní dodávky, realizace (implementace) a servis podnikových informačních systémů (softwarových řešení). Zaměřujeme se zejména na řešení pro:

 • Stavební firmy, Inženýrské a developerské společnosti
 • Montážní společnosti
 • Výrobce nejrůznějších strojů, zařízení a konstrukcí
 • Řízení projektů
 • Manažerské nástroje (Business Intelligence)

Zastupujeme přední světové dodavatele softwaru jako je např. SAP, Microsoft a mnoho dalších. Ve spolupráci s našimi partnery poskytujeme komplexní a spolehlivé služby, včetně záručního a pozáručního servisu. Naše řešení se vždy snažíme „ušít na míru“ zákazníkům tak, aby odráželo konkrétní individuální potřeby a vyřešit jejich problémy. 

Touto cestou poskytujeme našim zákazníkům informační systém jako sofistikovaný nástroj, který jim úspěšně pomáhá v jejich konkurenčním boji a růstu.


O firmě

Společnost ELEGIS vznikla v roce 2004 oddělením jedné z divizí společnosti HiPro, která působí na trhu informačních systémů od počátku devadesátých let. Za dobu svého působení na trhu IS se stala společnost ELEGIS specialistou v oblasti vývoje a nasazení podnikových informačních systémů. Naše služby a produkty využívají desítky spokojených zákazníků.

Velice významnou je pro nás úzká spolupráce s Masarykovou univerzitou, která nám umožňuje držet krok nejen v oblasti nejmodernějších technologií, ale i v oblasti přísunu kvalifikovaných odborníků.

Od počátku se specializujeme zejména na řešení v oblasti průmyslové a stavební výroby. V dalších letech jsme svou specializaci rozšířili na základě požadavků našich zákazníků o další oblasti. Především se jedná o manažerské řízení a controlling, obchod a služby.

Společně s našimi partnery poskytujeme komplexní a spolehlivé služby zejména v oblasti vývoje, dodávky a implementace IS včetně záručního a pozáručního servisu.

Pro všechny zmiňované oblasti nabízíme softwarová řešení. Naše řešení vždy odráží konkrétní individuální potřeby našich zákazníků a tím jsou všechna svým způsobem unikátní. Tak poskytujeme našim zákazníkům sofistikovaný nástroj, který jim úspěšně pomáhá v jejich konkurenčním boji a růstu.

Po celou dobu našeho působení na trhu je našim prvořadým cílem realizovat individuální požadavky zákazníka, být mu spolehlivým partnerem nejen v oblasti informačních technologií, ale poskytnout mu také profesionální poradenství v oblasti vlastních firemních procesů.


Historie společnosti

Historie vývoje společnosti a její odborné zaměření je následující:

 • Historie od roku 1991, původně pod názvem HiPro, od roku 2004 pod názvem ELEGIS
 • Primární zaměření je na vývoj, implementaci a následný (poimplementační) servis podnikových informačních systémů
 • Od počátku se specializujeme na řešení pro stavebnictví, průmysl, dopravu, obchod a distribuci, později jsme rozšířili specializaci na oblast business inteligence a manažerského řízení
 • Poskytujeme komplexní portfolio služeb v oblasti vývoje, implementace a servisu informačních systémů, na mnoha projekty jsme působili jako systémový integrátor
 • Úzká spolupráce s Masarykovou univerzitou (Fakulta informatiky)
 • Desítky zákazníků, se kterými aktivně spolupracujeme na rozvoji a rozšíření řešení
 • Nejstarší dodnes používané řešení je v provozu od roku 1995

 

Vize budoucnosti

Budoucnost vidíme především v neustále se zvyšujícím množství plně spokojených zákazníků, která budou opakovaně využívat našich produktů a služeb.

Dosáhneme toho především neustálým zdokonalováním a rozvojem našich služeb a produktů a zvyšováním kompetencí našich odborných pracovníků. Budoucnost vidíme stejně tak i v neustálém zlepšování vztahů s našimi zákazníky, zejména pak z pohledu přesného pochopení zákazníkových potřeb a problémů. To vše samozřejmě v souladu s naší filosofií, cílem a posláním.


Čeho si naši zákazníci cení

Podle slov našich zákazníků si cení především toho, že námi implementovaný informační systém splnil očekávání, vyřešil jejich problémy a požadavky a poskytl jím nástroj pro řízení jejich businessu a s tím spojenou konkurenční výhodu.

Stejně tak si naši zákazníci cení naší pružnosti a schopnosti přizpůsobit systém jejich požadavkům a pokrýt tak vesměs veškeré individuální potřeby, které vznikají na základě jejich podnikatelských aktivit. V neposlední řadě oceňují naši schopnost rozvíjet, upravovat a doplňovat systém tak, aby přesně pokryl veškeré jejich potřeby a aby obsahoval všechny potřebné agendy a funkčnosti.

Mnohdy zákazníci oceňují také ochotu kdykoliv pomoci vyřešit jejich požadavky. Prostřednictvím telefonu jsme jim k dispozici téměř neustále – přes den, brzy ráno ale i pozdě večer. Pokud si to situace vyžaduje, tak i o víkendu. 


Filosofie společnosti

Filosofií společnosti ELEGIS s.r.o. je navázání úzké spolupráce se zákazníkem, která je založena na vzájemné důvěře, úctě a dlouhodobých přátelských vztazích, ale především na plném pochopení a vcítění se do problematiky a potřeb zákazníka, což nám umožňuje nabízet právě ta řešení, která zákazník očekává.

Každému našemu zákazníkovi věnujeme maximální pozornost a poskytujeme profesionální poradenství a služby, které se opírají o náš zkušený, stabilní a profesionální realizační tým,abychom tak mohli být našim zákazníkům oporou při řešení jejich požadavků.

Do naší filosofie také neodmyslitelně patří princip neustálého zlepšování. Proto velkou část prostředků investujeme dnes a denně do rozšiřování stávajících a vývoje nových a lepších řešení, ale také do zkvalitnění a posílení implementačního týmu, který je nedílnou součástí řešení.

Součástí naší filosofie je také princip spolupráce. V souladu s tímto principem se neomezujeme na spolupráci s jedním či dvěma systémy, ale naopak navazujeme spolupráci s dalšími partnery a otevíráme naše řešení pro spolupráci a komunikaci s mnoha dalšími informačními systémy a technologiemi.