Upravit stránku

UNIS-N, spol s.r. o.

V roce 2009 mi došla trpělivost s mým stávajícím systémem a jeho dodavatelem. Rozhodl jsem se tuto situaci řešit výběrem nového systému. Nebyl jsem spokojen v oblasti plánování a řízení výroby v UNIS-N spol. s r.o., protože to bylo příliš složité. Dále jsem postrádal manažerské výstupy, které by mi poskytovali informace o firmě. Situace u nás byla taková, že se nedodržovali termíny vůči zákazníkům a chyběl přehled o rozpracovanosti jednotlivých zakázek. Velmi složitě jsme zjišťovali skutečné náklady výroby a zdali byla zakázka vůbec zisková. Když tuto situaci zpětně zhodnotím, tak se divím, že jsem to neřešil dříve. Nestíhali jsme realizovat tolik zakázek, jako stíháme dnes a díky chybějícím informacím se mnohdy pracovalo ve stresu a nervozitě.

Hodně důležité pro nás byly také nabízené servisní služby a odborná znalost dodavatele. Po velmi důkladném a podrobném vyhodnocení nabízených řešení jsem vybral systém SAP Business One a Production One od ELEGIS. Obával jsem se, že  systém SAP bude hodně drahý, složitý a že je určen především velkým firmám, tudíž že nebude vyhovovat naší menší společnosti. Nebyl jsem nadšený ani ze vzdálenosti dodavatele, která je více jak 200 kilometrů.

V současnosti je situace taková, že plán výroby vytvoříme jednoduše během několika minut a díky efektivnímu plánování výrobních strojů a lidí se zrychlila doba výroby. Dokážeme dodržet zákazníkům slíbené termíny, u každé zakázky máme přehled o rozpracovanosti a relativně včas dokážeme řešit případné problémy.

Měřitelný finanční přínos implementace SAP Business One a Production One je pokles nákladů o cca 10% a zvýšení produktivity výroby o cca 20% (při stejném počtu strojů a lidí).

Jaroslav Laštovička, jednatel a ředitel UNIS-N, spol s.r. o.